วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ.... หทัยชนก บัวเพชร  
ชื่อเล่น...  แฟร์
รหัส 544188049...    หมู่ 2
เอกการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ ปีที่ 2